Vinný sklep ve Vlkoši

Publication Year:
2013
Usage 6
Downloads 3
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29761
Author(s):
Špaček, Jaroslav
Tags:
Diplomová práce Vinný sklep Sedlová střecha Zděná budova Dřevěný trámový strop; Master´s thesis Wine Cellar Gabled roof Brick building Wood-beamed ceiling
thesis / dissertation description
Diplomová práce, „Vinný sklep ve Vlkoši, je zpracována ve formě projektové dokumentace. Navržený objekt se nachází na parcele č. 2468. Jedná se o zděný objekt z prvků Porotherm, betonových tvárnic BTB, z dřevěného trámové stropu a sedlové střechy. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází vinný sklep s výrobnou. V prvním podlaží je vinárna s kuchyní a společenské prostory.V druhém podlaží jsou prostory pro ubytování.