Obecní úřad

Publication Year:
2013
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29775
Author(s):
Ovísek, David
Tags:
obecní úřad; administrativa; knihovna; obřadní síň; Starovičky; kavárna; venkovní terasa; výstavní hala; municipal office; administration; library; ceremonial hall; cafe; outdoor terrace; exhibition hall
thesis / dissertation description
Předmětem projektu je návrh novostavby obecního úřadu, ve kterém je knihovna s kavárnou a obřadní síní. Dům je zděný, nepodsklepený, o dvou nadzemních podlažích. Zastřešení je tvořeno plochou střechou. V přízemí se nachází prostory knihovny, ve 2. nadzemním podlaží jsou prostory administrativy a obřadní síně.