Obnova a nové využití zámku v Moravském Krumlově

Publication Year:
2013
Usage 8
Downloads 4
Abstract Views 4
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29779
Author(s):
Nováková, Adela
Tags:
architektonická studie; zámek Moravský Krumlov; návrh nového využití; galerie; hotel; kongresový a koncertní sál; restaurace; kavárna; vinárna; zámecké konírny; tělocvičny; podzemní parkoviště; architectural study; Chateau Moravský Krumlov; design of a new utilization; Gallery; Hotel; congress and concert Hall; Restaurant; Cafe; Wine bar; chateau Stables; Gyms; underground parking
thesis / dissertation description
Předmětem diplomové práce je architektonická studie nového využití zámku Moravský Krumlov. Objekt zámku bude nově sloužit jako hotel, bude zde umístěn kongresový a koncertní sál, kavárna, restaurace, administrativní zázemí, 2 prostory k pronájmu, v suterénu bude vinárna, stávající prostory galerie budou zachovány pro účely prezentace uměleckých děl a výtvarná sympozia. Objekt bývalých koníren bude využit pro fitness studio, tělocvičny, bowlingovou hernu, jako místo pro relaxaci a sportovní vyžití. Pod hlavním nádvořím, v prostoru mezi zámkem a konírnami, bude umístěno 2-poschoďové podzemní parkoviště přístupné rampou z ulice Zámecká. Nový záměr ctí, respektuje a snaží se co nejlépe využít původní, historické, architektonicko-technické zákonitosti zámku a zasahuje do nich jen minimálně.