Římské lázně a saunový svět.

Publication Year:
2013
Usage 7
Abstract Views 5
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29807
Author(s):
Šupová, Veronika
Tags:
Římské lázně; saunový svět; welness; Aquacentrum Brno; lokalita Brněnská přehrada; relaxace; interiér; Roman bath; sauna world; wellness; Aquacenter Brno; Brněnská přehrada area; relaxation; interior
thesis / dissertation description
Architektonická studie nabízí řešení prostoru římských lázní a saunového světa v navrženém Aquacentru v lokalitě Brno - Rakovec. Umístění Aquacentra vychází z Územní studie Rekreační oblasti Brněnská přehrada. V dnešní době jsou welness prostory významnou součástí aquaparků . Navržené prostory římských lázní a saunového světa nabízí svým návštěvníkům využití jak římských lázní, finských saun, tak i dalších doprovodných procedúr, jako jsou např. různé masáže, bylinné koupele, masážní vířivky, atd. Nejedná se jen o místo k ozdravnému pobytu nebo relaxaci, ale je zde zahrnuta i fuknce společenská v podobě velkoryse řešených společenských prostorů frigidaria a odpočinkového baru. Forma, která vychází z navrženého objektu aquacentra je kruhová a umožňuje centrální řešení dispozice. Centrální řešení dispozic se pak odráží na celém konceptu řešení interiéru. Celková dispozice se také snaží navázat na tradiční náplň a propojení prostor římských lázní, dodržovat koncept finského saunování a obojí spojit dohromady v jednom společném prostoru.