Nové trendy při výstavbě netuhých vozovek.

Publication Year:
2013
Usage 11
Downloads 9
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/30051
Author(s):
Palátová, Marcela
Tags:
nízkohlučné povrchy vozovek; R-materiál; paralelní buben; bioasfalt; vegecol; vozovky s dlouhou životností; low-noise pavements; reclaimed asphalt pavements; parallel drum; bioasphalt; long life pavements
thesis / dissertation description
Cílem diplomové práce je představení novinek a trendů při výstavbě netuhých vrstev vozovek, které se využívají ve světě. Práce je zaměřena na přehled povrchů, které přispívají ke snížení hlukové zátěže z dopravy, a na pojiva, které jsou založena na přírodní bázi, tzv. bioasfalty. Podává ucelený souhrn informací o zvyšování podílu R-materiálu v asfaltových směsích a nabízí možné postupy, které by mohly vést ke zvýšení životnosti vozovek.