Lávka pro pěší podporovaná ocelovým obloukem

Publication Year:
2014
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/30399
Author(s):
Kadrmanová, Lucie
Tags:
lávka; předpjatý pás; ocelový oblouk; footbridge; stress ribbon; steel arch
thesis / dissertation description
Předmětem diplomové práce je návrh lávky přes dané koryto řeky. Hlavní náplní je návrh a výpočet lávky pro pěší podporované ocelovým obloukem. Na ocelovém oblouku je pomocí táhel zavěšen předpjatý pás. Výpočet účinků zatížení je proveden pomocí výpočetního software ANSYS 12.0 a Nemetschek SCIA 2011.1, posudky jsou provedeny pomocí programu EXCEL v souladu s ČSN EN. Výpočet je proveden včetně časová analýzy.