Vinařství

Publication Year:
2014
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/30599
Author(s):
Holásek, Jakub
Tags:
Vinařství Bořetice; vinárna; výrobna vína; rodinný dům; pultová a plochá střecha; dvě nadzemní podlaží; Bořetice Winery; wine; wineries; house; shed and flat roof; two floors
thesis / dissertation description
Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci vinařství v Bořeticích u Hustopečí. Objekt je složen z funkčních částí vinárny, výrobny vína a rodinného domu investora. Navržený objekt má dvě nadzemní podlaží a je zasazen ve svažitém terénu. Rodinný dům je umístěn nad výrobnou vína. Zastřešení objektu je pultovými a plochými střechami.