Návrh komunikačního mixu podnikatele Mgr. Lumíra Bednaříka

Publication Year:
2014
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/31497
Author(s):
Mizerová, Petra
Tags:
Marketing; marketingový mix; komunikační mix; konkurence; zákazník.; marketing mix; communication mix; competition; customer.
thesis / dissertation description
Diplomová práce obsahuje návrhy na zlepšení komunikačního mixu podnikatelského subjektu Mgr. Lumír Bednařík, který se zabývá prodejem nástrojů pro obrábění dřeva, dřevěných derivátů, plastů a lehkých slitin. Práce se má stát podkladem pro zavedení efektivního komunikačního mixu, který zahrnuje návrhy a doporučení, jejichž cílem je upevnit vztahy se stávajícími zákazníky a nalézt nové odběratele. Uplatnění návrhů by mělo vést k růstu zisku podnikatele.