Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 25 t

Publication Year:
2014
Usage 153
Abstract Views 91
Downloads 62
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/31757
Author(s):
Bartušek, Filip
Tags:
mostový jeřáb; jeřábová kočka; pojezdový mechanismus; elektrický pohon; overhead crane; crane trolley; traverse mechanism; electric drive
thesis / dissertation description
Bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového mechanismu kočky dílenského mostového jeřábu o jmenovité nosnosti 25 000 kg. Práce obsahuje vypracovanou jednu konkrétní variantu mechanismu pojezdu, jedná se o elektrický pohon s dvěma převodovými motory. Výstupem této práce je technická dokumentace, která obsahuje koncepci daného řešení, návrh komponent pohonu (motor, převodovka, brzda) a výpočty vybraných součástí (pojezdová kola, hřídele, ložiska), a výkresová dokumentace.