Výroba mřížky umyvadlové výpusti

Publication Year:
2014
Usage 1
Abstract Views 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/31959
Author(s):
Běhounek, Martin
Tags:
Hluboké tažení; umyvadlová mřížka; ocel 17 240; tažný nástroj; lis LKDA; Deep drawing; washbasin grid; steel 17 240; drawing die; press LKDA
thesis / dissertation description
Práce řeší návrh výroby mřížky umyvadlové výpusti. Jedná se o rotační součást vyráběnou z korozivzdorné oceli 17 240. S ohledem na materiál, tvar součásti a velikosti série 100 000 ks za rok, byla pro výrobu navržena technologie hlubokého tažení bez ztenčení stěny. Bylo rozhodnuto o výrobě přístřihu na postupovém střihadle a tažením za pomocí lisu LKDA 315. Součástí práce je návrh konstrukce nástroje pro tažnou operaci doložený výkresovou dokumentací. V ekonomické části je spočítaná cena jednoho výrobku, která činí 9 Kč. Výroba se stává ziskovou po vyrobení 67 308 kusů.