Simulovaná rozhraní testovací stanice avioniky

Publication Year:
2014
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/32082
Author(s):
Gabriel, Petr
Tags:
Avionika; vzdálené ovládání; simulace; Dassault; testovací stanice; Avionics; remote control; simulation; test bench
thesis / dissertation description
Tato práce se zabývá návrhem řešení pro vzdálenou správu a řízení testovací stanice avioniky Honeywell Primus EPIC. Kromě návrhu je v práci popsána avionika, testovací stanice i specifikace pro přenos dat pomocí sběrnic RS-422 a ARINC 429.