Plnicí potrubí s proměnným průřezem pro 16V motor

Publication Year:
2014
Usage 1
Abstract Views 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/33347
Author(s):
Konečný, Lukáš
Tags:
dělená komora sání; dělený ejektor; odlitek; tloušťka stěny; technologický úkos; Zetor; divided intake manifold; divided ejector; casting; wall thickness; technological chamfer
thesis / dissertation description
Cílem diplomové práce je navrhnout plnicí potrubí s proměnným průřezem pro šestnáctiventilový vznětový motor sestávající z dělené komory sání a z děleného ejektoru. Proměnný průřez sacího potrubí je zajištěn vírovou (swirl) klapkou umístěnou v děleném ejektoru. Dalším cílem práce je zajistit výkresovou dokumentaci pro výrobu vzorků. Při návrhu byl použit systém PTC Creo a software GeomCaliper. Byly brány ohledy na vyrobitelnost součástí odléváním do pískové formy, zejména na zajištění bezproblémového vyjmutí modelů odlitků z formy a jader z jaderníků, a také na obrobitelnost některých prvků. Úvodní část práce je zaměřena na problematiku emisí vznětových motorů a na možnosti jejich snižování.