Parní kotel s přihříváním páry na spalování vysokopecního plynu

Publication Year:
2014
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/34340
Author(s):
Šenovský, Petr
Tags:
Parní kotel; vysokopecní plyn; přehřívák páry; přihřívák páry; ekonomizér; ohřívák vzduchu; Steam boiler; blast furnace gas; steam superheater; steam reheater; economizer; air preheater
thesis / dissertation description
Cílem této diplomové práce je návrh parního kotle s přihříváním páry, na spalování vysokopecního plynu, do železáren. Složení paliva a základní parametry kotle byly k výpočtu dodány. Úvodní část práce se zabývá popisem paliva. Hlavní část práce je tvořena stechiometrickými výpočty, stanovením účinnosti kotle, výpočtem spalovací komory, návrhem a tepelnými výpočty jednotlivých výhřevných ploch. Součástí práce je výkresová dokumentace kotle.