Sdružené ocelové zásobníky

Publication Year:
2015
Usage 11
Abstract Views 6
Downloads 5
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/37586
Author(s):
Ivánková, Markéta
Tags:
zásobník; nosná ocelová konstrukce sil; svařovaný I profil; uskladnění obilí; silo; load-bearing steel structure for silos; welded I-girder; grain storage
thesis / dissertation description
Předmětem práce je návrh a posouzení šesti sdružených ocelový zásobníků a konstrukce vynášející zásobníky. Celá konstrukce se nachází uvnitř haly. Zásobníky jsou určeny k uskladnění obilí. Jsou vysoké 24m a mají průměr 6m. Rošt je vypracován ve variantním řešení. Zásobníky jsou posouzeny podle ČSN 73 5570 i ČSN EN 1991-4