Realizace série přednášek, workshopů a tištěného sborníku

Publication Year:
2015
Usage 6
Abstract Views 5
Downloads 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/38218
Author(s):
Gratiasová, Alena
Tags:
Jan Čumlivski; Jan Brož; Kateřina přidalová; Text; Obraz; Písmo; Žaneta DRgová; Lukáš kijonka; Image; Typography
thesis / dissertation description
Realizace série přednášek, workshopů a tištěného sborníku