Sestavení konsolidované účetní závěrky

Publication Year:
2015
Usage 1
Abstract Views 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/40163
Author(s):
Vrbová, Alžběta
Tags:
konsolidovaná účetní závěrka; konsolidační celek; konsolidační pravidla; konsolidační rozdíl; konsolidující společnost; consolidated financial statements; consolidation group; consolidation rules; consolidation difference; consolidating company
thesis / dissertation description
Diplomová práce se zaměřuje na problém sestavení konsolidované účetní závěrky. V této práci jsou sestaveny konsolidační pravidla a kroky, podle kterých se konsolidace účetní závěrky provádí. Podle těchto konsolidačních pravidel a jednotlivých kroků je sestavena konsolidovaná účetní závěrka.