Aerodynamický návrh transsonického bezpilotního kluzáku

Publication Year:
2015
Usage 13
Abstract Views 10
Downloads 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/40280
Author(s):
Kóňa, Marián
Tags:
Transsonika; kluzák; Whitcombovo pravidlo ploch; polára; hmotnostní rozbor; podélná statická stabilita; centráž; Transonic; glider; Whitcomb area rule; drag polar; mass analysis; longitudinal static stability; center of gravity position
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce je zaměřena na aerodynamický návrh transsonického kluzáku, za účelem následování dopravního letounu v cestovním režimu. Cílem práce je provést základní geometrický návrh letounu s ohledem na Whitcombovo pravidlo ploch, provést hmotnostní rozbor a vypočítat jeho poláru. Hmotnostní rozbor zahrnuje určení polohy těžiště s ohledem na zásobu podélné statické stability. Polára letounu je určena pro cestovní režim, tedy režim následování dopravního letounu.