Problematika zpracování signálů v reálném čase

Publication Year:
2011
Usage 17
Downloads 9
Abstract Views 8
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/4100
Author(s):
Nepovím, Pavel
Tags:
diskrétní Fourierova transformace DFT; rychlá Fourierova transformace FFT; Hilbertova transformace; komplexní obálka; Real Time Toolbox; měřící karta AD622; Descrete Fourier Transform DFT; Fast Fourier Transform FFT; Hilbert Transform; Complex Envelope; Data Acquisition Card AD622
thesis / dissertation description
Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře s diskrétní Fourierovou transformací DFT a jejím zavedením při spektrální analýze diskrétních signálů. Dále pak popisuje efektivní výpočet DFT pomocí algoritmu rychlé Fourierovy transformace FFT a vlivy, které se objevují při DFT spektrální analýze, vliv délky DFT, vliv délky segmentu analyzovaného signálu a prosakování ve spektru. Dále je vysvětlena problematika komplexní reprezentace reálných pásmově omezených signálů v základním pásmu, nazývaná komplexní obálkou signálů. Toto vyjádření využívá Hilbertovy transformace a analytického signálu. Práce také popisuje aplikační knihovnu Real Time Toolbox programového prostředí Matlab/Simulink, která s využitím měřicí karty AD622 umožňuje připojovat a zpracovávat skutečné signály v reálném čase. S využitím těchto prostředků je v programovém prostředí Matlab/Simulink vytvořena laboratorní úloha simulující komplexní vyjádření reálných pásmově omezených signálů v reálném čase.