Morfologie vad a opotřebení povlakovaných řezných nástrojů

Publication Year:
2008
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/4194
Author(s):
Forejt, Miloslav
Tags:
Tvorba třísky; opotřebení povlakovaných řezných nástrojů; metody povlakování; vlastnosti tenké vrstvy.; Detachment of chip; coating cutting tools wear; coating methods; properties of thin coatings.
thesis / dissertation description
Práce se zabývá teoretickým rozborem morfologie vad a příčin opotřebení u povlakovaných řezných nástrojů, popisem mechanizmu tvorby třísky a jeho účinky na obrobenou plochu. Praktická část je zaměřena na popis tvaru třísky v závislosti na řezných vlastnostech, druhu nástroje, opotřebení vyměnitelné upichovací břitové destičky a porovnání břitových destiček od dvou předních výrobců.