Mobilní aplikace pro podporu řízení dopravních staveb

Publication Year:
2015
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/52278
Author(s):
Obořil, Radek
Tags:
Mobilní aplikace; webová služba; podpora dopravních staveb; multiplaformní vývoj; Android; iOS; Windows Phone; Xamarin; MvvmCross; Mobile application; web service; road construction; cross-platform
thesis / dissertation description
Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro podporu řízení dopravních staveb. Výsledné řešení se skládá z mobilní aplikace a serverové části. Mobilní aplikace umožňuje pomocí integrovaného fotoaparátu, map a GPS precizně dokumentovat průběh dopravních staveb v terénu a nasbíraná data odesílat na server. Serverová část zahrnuje webovou službu pro komunikaci s klienty a webovou aplikaci pro správu databáze a zpracování nabíraných dat. Kromě návrhu a implementace jsou diskutovány využité vlastnosti a technologie mobilních zařízení. Práce se také zabývá současnými nejvýznamnějšími mobilní platformami a rozebírá koncepty a technologie multiplatformního vývoje, zejména nástroj Xamarin a framework MvvmCross, které byly použity při vývoji aplikace.