Bezdrátový protokol MiWi

Publication Year:
2015
Usage 12
Abstract Views 8
Downloads 4
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/52564
Author(s):
Leška, Jakub
Tags:
MiWi; směrování; bezdrátový protokol; bezdrátové senzorové sítě; routing; wireless protocol; wireless sensor network
thesis / dissertation description
Přehled používaných směrovacích protokolů v bezdrátových senzorových sítích, popis bezdrátového protokolu mimac a jeho nádstavba miwi, návrh nového  protokolu pro potřeby bezdrátové senzorové sítě v inteligentní domácnosti.