Model strategického rozhodování ve vícehráčové hře s prvky kooperativního chování

Publication Year:
2013
Usage 6
Abstract Views 4
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/53455
Author(s):
Straka, Richard
Tags:
Teorie her; vyjednávací úloha; Nashovo vyjednávací řešení; Pareto efektivita; Shapleyho hodnota; nedokonalá informace; sekvenční hry; strategická hra; hra v normální formě; hra v rozšířené formě; Nashova rovnováha; DarkElf.; Game theory; bargaining problem; Nash barganing solution; Pareto efficiency; Shapley value; imperfect information; dynamic games; strategy game; normal form game; extensive form game; Nash equilibrium
thesis / dissertation description
Práce se zabývá studiem matematických modelů lidského chování v sekvenčních strategických hrách, návrhem strategické situace vykazující prvky kooperace, implementací modelu a experimentováním s modelem. Pro práci byla zvolena hra DarkElf. Jedná se o tahovou strategickou ekonomicko-vojenskou hru, v níž se výsledné akce hráčů aplikují současně v předem známý okamžik.