Překladač pro platformu EdkDSP

Publication Year:
2012
Usage 5
Downloads 3
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/55267
Author(s):
Baručák, Robert
Tags:
EdkDSP; multiprocesorové systémy; překladač; LLVM; Clang; backend; GCC; akcelerace; MicroBlaze; PicoBlaze; multiprocessor systems; compiler; acceleration
thesis / dissertation description
Cílem bakalářské práce bylo vytvoření překladového systému pro platformu EdkDSP. Prezentovány jsou dva odlišné přístupy ke konstrukci překladového systému určeného pro multiprocesorovou platformu. Práce je založená na překladačové infrastruktuře LLVM. Výsledkem jsou dvě funkční verze překladového systému, které generují kód využívající všechny hardwarové prostředky poskytované cílovou platformou. Vytvořená řešení mají sadu omezení, která jsou diskutována v textu práce.