Sebereplikace v celulárních automatech

Publication Year:
2010
Usage 7
Abstract Views 4
Downloads 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/56151
Author(s):
Mikeš, Martin
Tags:
Celulární automaty; sebereplikace; emergence; sebereplikující se smyčky.; Cellular automata; self-replication; self-replicating loops.
thesis / dissertation description
Tato práce představuje celulární automaty jako systémy, které mohou sloužit jako prototypový model pro komplexní masivně paralelní systémy složené z jednoduchých, navzájem interagujících komponent. Zaměřuje se na sebereplikující se smyčky - struktury operující v celulárním prostoru, mající potenciálně možnost provádět užitečné úlohy. Je zde ukázána implementace tří takových smyček, ve kterých jsou demonstrovány úlohy jednobarevné vyplnění vnitřní plochy smyčky, konstrukce písmen "MM" a binární sčítání. Na závěr je diskutována praktická použitelnost těchto principů.