Informační portál s nabídkami cestovních kanceláří

Publication Year:
2007
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/56337
Author(s):
Tulka, Tomáš
Tags:
Nabídky cestovních kanceláří; zájezd; informační systém; databáze; PHP; MySQL; HTML; JavaScript; CSS; UML; administrace; autentizace; Offers of travel agencies; tour; information system; database; administration; authentication
thesis / dissertation description
Cílem této práce je navrhnout a implementovat informační systém s nabídkami cestovních kanceláří. Systém musí obsahovat informace o cestovních kancelářích, o místech pobytu cestovních kanceláří, jednotlivých instancích zájezdů do míst pobytu. Součástí systému je správa reklamních prezentací cestovních kanceláří. Systém má pomoci běžnému návštěvníkovi ke snadnému výběru zájezdu dle jeho požadavků. Jako implementační prostředí byla zvolena tradiční kombinace jazyků PHP, HTML a relační databázový systém MySQL.