Obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku

Publication Year:
2010
Usage 181
Abstract Views 131
Downloads 50
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/56701
Author(s):
Navrátil, Václav
conference paper description
40% všech obyvatel EU žije v malých a středních městech o 10tis.- 50tis.obyvatel. V ČR žije 70% obyvatel ve městech, přes 16% všech obyvatel ČR žije v malých městech do 10tis. obyvatel. 391 malých měst do 10tis.obyvatel tvoří 75% všech českých měst. Specifičností plánování rozvoje malých a středních měst jsou nízké rozpočty na řešení velkých problémů. Celkový trend v EU (i v ekonomicky vyspělých zemích) jsou stále se snižující veřejné rozpočty. Malá města jsou navíc často bez vlastních odborných institucí zabývajících se rozvojem (útvary hlavních architektů, odbory rozvoje,…). Závažnost a aktuálnost problémů je ale stejná, ne-li relativně vyšší než u velkých měst. Proto při řešení problémů rozvoje malýc a středních měst o to víc záleží na synergii, občanské shodě a participaci, partnerství veřejného i soukromého sektoru.