Optimalizace návrhu pasivního domu pomocí software PHPP 2007 CZ

Publication Year:
2009
Usage 242
Abstract Views 159
Downloads 83
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/56728
Author(s):
Křeček, David
conference paper description
Institut pasivního domu v čele s Wolfgangem Feistem (Passivhaus Institut), ve městě Darmstad v Německu, vydal v roce 2007 program PHPP 2007 (Passive house planning package) pro determinování energetické náročnosti pasivních domů. Program byl nyní distribuován Centrem pasivního domu v Brně v české mutaci PHPP 2007 CZ. Software je neustále aktualizován na základně nejnovějších poznatků z měření, simulací a výzkumných projektů. Česká podoba programu vychází z německé verze a jsou do ní implementována klimatická data z českého prostředí (klimadata jsou pro 11 typických klimatických oblastní ČR).