Knihovna pro krajské město

Publication Year:
2007
Usage 256
Abstract Views 187
Downloads 69
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/56781
Author(s):
Knesl, Jiří
conference paper description
„Knihovna je otevřeným prostorem, který na návštěvníka působí vstřícně a přívětivě. Prostředím pro studium a získávání informací, pro různé kulturní aktivity, ale také pro dětské hry, posezení a relaxaci, v němž se setkávají lidé všech věkových kategorií, původu a tělesné kondice.“ In STRNADOVÁ, HANA, GEC, TOMÁŠ: Krajská knihovna Vysočiny, Stavební program soutěžních podmínek, 2006, str. 5.