Novostavba polyfunkční budovy Brno, Sadová

Publication Year:
2016
Usage 9
Abstract Views 7
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/57650
Author(s):
Babáček, Jindřich
Tags:
Diplomová práce; novostavba; polyfunkční; garáž; kavárna; kadeřnictví; květinka; obchod; terasa; hřiště; Diploma thesis; new building; multifunctional building; garage; cafeteria; hairdresser; florist's; supermarket; terace; playground
thesis / dissertation description
Předmětem této diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu, který bude postaven v brněnské městské části Sadová. Objekt bude mít 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Podzemní podlaží bude sloužit pro hromadné parkování automobilů. V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet několik provozů. Jedná se o kadeřnictví, květinku, samoobsluhu a kavárnu. Ve druhém až pátém nadzemním podlaží se budou nacházet pouze bytové jednotky. Celkem zde bude umístěno 14 bytových jednotek o ploše 100 m2. Hlavní vstupy do objektu s výjimkou kavárny jsou orientovány na severovýchod a je zajištěno, aby byly vstupy do obytných částí a jednotlivých provozů odděleny. Vjezd do podzemních garáží směřuje na jihovýchod a je napojen na místní pozemní komunikaci. Z materiálového hlediska budou první dvě patra tvořeny ŽB skeletem. Ostatní patra budou tvořeny z keramických tvárnic. Stropní konstrukce budou z ŽB předpjatých panelů Spiroll. Střecha nad kavárnou a čtvrtým nadzemním podlažím bude plochá, jednoplášťová a bude řešena jednak jako pochozí, ale také jako extenzivní. Střecha nad samotným objektem potom bude také plochá, přitížena praným kačírkem. Dům je orientován tak, aby došlo k maximálnímu možnému proslunění nejčastěji používaných obytných místností a proto směřují tyto obytné místnosti na jihozápad. Projekt byl zpracován pomocí počítačového programu CADKON 2015.