Analýza nákladů stavebního objektu v důsledku variantních změn hliníkových konstrukcí

Publication Year:
2016
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/57802
Author(s):
Múčková, Simona
Tags:
Analýza nákladů; rozpočtové ukazatele; hliníkové konstrukce; provětrávané fasády.; Analysis of the costs; the budget indicator; aluminium construction; ventilated facades.
thesis / dissertation description
Cílem mé diplomové práce je analýza nákladů stavebního objektu v důsledku variantních změn hliníkových konstrukcí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se řeší problematika v obecné rovině a v té praktické se aplikuje na konkrétní stavební zakázce.