Společensko-kulturní centrum v Dolních Kounicích

Publication Year:
2016
Usage 20
Abstract Views 11
Downloads 9
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/58732
Author(s):
Palenčar, Ondrej
Tags:
Společensko-Kulturní centrum; Komunitní centrum; Rekonstrukce Kulturního domu; Culture center; Comunity center; Reconstruction of the Culture House
thesis / dissertation description
Společensko-kulturní centrum v Dolních Kounicích Při hledání vhodných variant pro výstavbu kulturního centra v Dolních Kounicích vyplynulo jako nejvhodnější řešení rekonstrukce Kulturního domu, vybudovaného v 70. letech minulého století. Dům je málo využívaný kvůli komplikovanému provozu, má však velký potenciál a to především díky svému umístění. Řešením je očištění hmoty od přístaveb a zjednodušení provozu. Důležitou myšlenkou je propojení domu s náměstím a s nábřežím řeky Jihlavy. Finální návrh by měl splňovat sportovní a kulturní potřeby komunity v malé obci.