Rekonfigurovatelná štěrbinová anténní řada

Publication Year:
2016
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/59912
Author(s):
Weigel, Filip
Tags:
Štěrbina; vlnovod; anténní řada; SMA konektor; koaxiální kabel; polarizace; elektromagnetický simulátor; mikropásek; zisk; CST MWS; SIW.; Slot; waveguide; antenna array; SMA connector; coaxial cable; polarization; electromagnetic simulator; microstrip; gain
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce se zabývá základními principy fungování štěrbinových antén. Modely antén byly simulovány ve zvoleném elektromagnetickém simulátoru CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS). Je zde vytvořeno několik modelů štěrbinových antén, které jsou optimalizovány pro komunikaci v autě na frekvenci 8 GHz.