Financování projektu výstavby rodinných domů

Publication Year:
2016
Usage 109
Abstract Views 58
Downloads 51
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/60544
Author(s):
Peloušková, Tereza
Tags:
Developerský projekt; investiční výstavba; financování investičních projektů; výstavba rodinných domů; developerský úvěr.; Developer project; capital construction; financing of investment projects; construction of houses; developer credit.
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení projektů ze stavební oblasti, zejména developerských projektů, respektive investiční výstavby, a jejich financováním. Řeší se v ní konkrétní situace společnosti, která se rozhodla pro realizaci investičního projektu výstavby rodinných domů v dané lokalitě a rozhoduje se pro způsob jeho financování. V praktické části je stanovena optimistická, pesimistická a nejpravděpodobnější varianta prodejů a její vliv na finanční náročnost projektu. V závěru je celá investice vyhodnocena a je stanoveno doporučení pro investora.