Rodinný dům s provozovnou

Publication Year:
2016
Usage 6
Downloads 3
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/62612
Author(s):
Šatrán, Jiří
Tags:
Rodinný dům s provozovnou; bakalářská práce; novostavba; dvě nadzemní podlaží; hambalkový krov; Family house with an establishment; bachelor thesis; new building; two floors; open plan truss
thesis / dissertation description
Záměrem této bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu s provozovnou, v tomto případě se jedná o kancelář. Kancelář je využívána majitelem domu. Objekt je situován na území Moravskoslezského kraje v obci Starojická Lhota, spadající do okresu Nový Jičín. Jedná se o dvoupodlažní novostavbu s terasou, určenou pro čtyřčlennou rodinu. Dům je omítnutý světle žlutým odstínem. Okna a dveře jsou dřevěná. Svislé konstrukce jsou tvořeny z broušených keramických cihel POROTHERM T Profi Dryfix, které jsou založené na betonových základových pásech. Vodorovné konstrukce jsou sestaveny ze stropních dílců Miako od firmy POROTHERM. Zastřešení je řešeno u hlavní části sedlovou střechou, pod kterou je situováno obytné podkroví. Krov tvořen hambalkovým konstrukčním systémem. Provozovna zastřešena sedlovou střechou s půdou. Garáž sedlovou střechou. U provozovny a garáže zvolen krokvový konstrukční systém. Střešní plášť je tvořen keramickou taškou TONDACH Samba 11.