Zastřešení víceúčelového sportovního objektu

Publication Year:
2016
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/62684
Author(s):
Stehlíková, Iveta
Tags:
zastřešení; víceúčelový sportovní objekt; lepené lamelové dřevo; rostlé dřevo; ocelové spojovací prvky; dvoukloubový oblouk; plnostěnný vazník; vaznice; ztužidla; sloupek; paždík; roof; multifunction sports structure; glue laminated timber; solid timber; steel connecting elements; two hinged arch; solid girder; purlin; stiffener; column; girt
thesis / dissertation description
Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit zastřešení dřevěné konstrukce víceúčelového sportovního objektu s rozpětím 40 m a délkou 60 m. Návrh objektu je umístěn v lokalitě Ústí nad Orlicí. Hala má tvar obloukové výseče. Konstrukce je navržena z lepeného lamelového dřeva, rostlého dřeva a ocelových nosných prvků. Hlavní nosné prvky jsou plnostěnné vazníky, staticky působící jako dvoukloubové oblouky. Stabilita vazníků je zajištěna vaznicemi a příčnými ztužidly. Ztužidla se nachází ve čtyřech polích. Čelní stěny jsou tvořeny paždíky a příhradovými sloupky.