Knihovní newsletter 2/2016

Publication Year:
2016
Usage 1111
Abstract Views 718
Downloads 393
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/63686
Author(s):
Skůpa, Jan; Janečková, Hana; Fasura, Martin; Vintrová, Blanka
Tags:
newsletter; knihovny; vut v brně; citace pro; digitální knihovna vut; odborné zdroje