Knihovní newsletter 2/2016

Publication Year:
2016
Usage 465
Abstract Views 284
Downloads 181
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/63686
Author(s):
Skůpa, Jan, Janečková, Hana, Fasura, Martin, Vintrová, Blanka
Tags:
newsletter, knihovny, vut v brně, citace pro, digitální knihovna vut, odborné zdroje

This newsletter has 0 Wikipedia mention.