Knihovní newsletter 1/2017

Publication Year:
2017
Usage 933
Abstract Views 468
Downloads 465
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/63897
Author(s):
Skůpa, Jan; Janečková, Hana; Víchová, Eva; Davidová, Marie; Fasura, Martin
Tags:
newsletter; knihovny; vut v brně; elektronické informační zdroje; portál knihoven; kic fast; knihovnické informační centrum fast