Knihovní newsletter 1/2017

Publication Year:
2017
Usage 331
Downloads 174
Abstract Views 157
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/63897
Author(s):
Skůpa, Jan, Janečková, Hana, Víchová, Eva, Davidová, Marie, Fasura, Martin
Tags:
newsletter, knihovny, vut v brně, elektronické informační zdroje, portál knihoven, kic fast, knihovnické informační centrum fast

This newsletter has 0 Wikipedia mention.