Knihovní newsletter 2/2017

Publication Year:
2017
Usage 813
Abstract Views 446
Downloads 367
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/64869
Author(s):
Skůpa, Jan; Mišíková, Edita; Vaishar, Antonín
Tags:
newsletter; knihovny; vut v brně; knihovna favu; acm digital library; primo