Anténa pro RFID čtečku

Publication Year:
2017
Usage 86
Downloads 51
Abstract Views 35
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/65263
Author(s):
Trubák, Jan
Tags:
RFID anténa; Yagi-Uda anténa; planární anténa; parazitní flíček; koaxiální napájení; útlum vody na 900 MHz; kapacitní napájení antény; vzduchový substrát; bezodrazová komora; RFID antennas; Yagi-Uda antenna; planar antenna; parasitic patch; coaxial feeding; water attenuation at 900 MHz; capacitive feed probe; air substrate; non-impact chamber
thesis / dissertation description
Práce je zaměřena na návrh antény do konkrétní aplikace XY. Důraz je kladen na úzkou šířku svazku antény, která zajistí plnohodnotný zisk pouze pro tag umístěný přímo pod anténou. V práci je uváženo celkem 5 návrhů, které by pro aplikaci XY mohly být použity. V práci jsou také uvedeny výsledky terénního měření, které potvrzují vylepšené charakteristiky antény s parazitním flíčkem.