Kombinace hyaluronanu a kolagenu v medicínských přípravcích

Publication Year:
2017
Usage 10
Abstract Views 7
Downloads 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/65362
Author(s):
Vaculíková, Hana
Tags:
Kolagen; kyselina hyaluronová; denzitometrie; ultrazvuková spektrometrie s vysokým rozlišením; kolagenový gel; Collagen; hyaluronic acid; densitometry; ultrasonic high-resolution spektrometry; collagen gel
thesis / dissertation description
V této práci byla zkoumána hustota a ultrazvuková rychlost roztoků kolagenu v ultra čisté deionizované vodě a roztoků kolagenu s hyaluronanem v ultra čisté deionizované vodě. Hustota byla měřena denzitometricky při různých teplotách a ultrazvuková rychlost pomocí ultrazvukové spektrometrie s vysokým rozlišením při teplotě 25°C.