Design kardiologické gama kamery

Publication Year:
2017
Usage 68
Abstract Views 37
Downloads 31
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/67342
Author(s):
Smrčková, Alena
Tags:
Kardiologie; gama kamera; nukleární medicína; design; Design of cardiology gamma camera. Nuclear medicin
thesis / dissertation description
Tématem této diplomové práce je design kardiologické gama kamery. Hlavním cílem práce je navrhnout originální, vizuálně i ergonomicky vyvážený design pro sedícího či napůl ležícího pacienta s využitím nejnovějších technologií s důrazem na propojení dílčích segmentů v kompaktní celek.