Projektová žádost o dotaci v operačním progamu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Publication Year:
2017
Usage 1
Abstract Views 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/67919
Author(s):
Sušilová, Vendula
Tags:
žádost; OP PIK; dotace; školicí středisko; postup; application; OP EIC; grant; knowledge centre; consecution
thesis / dissertation description
Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování projektové žádosti v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem této bakalářské práce je popsat práci v programu MS2014+ a dále v návrhové části stanovit správný postup pro potřeby zavedení přijaté dotace do účetnictví a výpočtu daňové povinnosti podniku v souvislosti s přijetím dotace.