Kombinovaný vliv skelných vláken a uhlíku jako aditiv záporné elektrody na vlastnosti olověného akumulátoru

Publication Year:
2017
Usage 184
Downloads 132
Abstract Views 52
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/68189
Author(s):
Bouška, Marek
Tags:
olověný akumulátor; hybridní elektrické vozidlo; HEV; aditiva; záporná elektroda; režim částečného nabití; lead accumulator; hybrid electrical vehicle; additives; negative electrode; Partial State of Charge
thesis / dissertation description
Tato bakalářská práce je zaměřena na olověný akumulátor pracující v režimu částečného nabití (PSoC) pro hybridní elektrická vozidla (HEV). Rozebrána jsou témata jako zdroje elektrického proudu, hybridní vozidla nebo princip činnosti olověného akumulátoru. Stěžejním úkolem této práce je pak prozkoumat kombinovaný vliv skelných vláken a uhlíku jako aditiv záporné aktivní hmoty a určit tak nejvhodnější kombinaci, jež zlepší vlastnosti olověného akumulátoru v režimu částečného nabití.