Kompozit s vysokým podílem druhotných surovin a taveného čediče

Publication Year:
2017
Usage 12
Downloads 7
Abstract Views 5
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/68413
Author(s):
Černý, Pavel
Tags:
Zpracovatelnost čediče; výrobky z taveného čediče; technologie výstavby stok; rešerše materiálu pro výstavbu stoky; Workability of basalt; melted basalt products; sewer construction technology; material search for sewer construction
thesis / dissertation description
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj nového kompozitu do kanalizačních stok na bázi vhodných kombinací pojiv a plniv, zejména s využitím druhotných surovin. Kompozit by měl nahradit svými vlastnostmi odlévané čedičové výrobky, které se do výstelek stok používají. Navržený kompozit bude unikátní svými vlastnostmi, a to především chemickou a tepelnou odolností, stejně jako odolností proti obrusu.