Montážní a výrobní hala, stavebnětechnologické řešení hrubé vrchní stavby

Publication Year:
2017
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/68720
Author(s):
Kroutil, Karel
Tags:
Širší dopravní vztahy; technologický předpis; ocelová konstrukce; stěnové panely; zařízení staveniště; časový plán; strojní sestava; kontrolní a zkušební plán a položkový rozpočet; Wider transport relations; technology prescription; steel structure; wall panels; site construction equipment; schedule; machine assembly; control and test plan; itemized budget
thesis / dissertation description
Cílem bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby objektu Montážní a výrobní haly v Litomyšli. Specifikuje technologické předpisy montáže nosné ocelové konstrukce a montáže stěnových panelů. Práce obsahuje širších dopravní vztahy, zařízení staveniště, časového plánů, strojní sestavy, kontrolního a zkušebního plánu, bezpečnost práce a položkového rozpočtu.