Knihovní newsletter 3/2017

Publication Year:
2017
Usage 634
Abstract Views 392
Downloads 242
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/69213
Author(s):
Skůpa, Jan; Janečková, Hana; Vaishar, Antonín; Fasura, Martin; Třísková, Kamila; Kučera, Martin
Tags:
newsletter; knihovny; vut v brně; czechelib; autorské identifikátory; knihovna fp; tvorba kurzů v prostředí moodle