Studie rekonstrukce žst. Letovice

Publication Year:
2018
Usage 10
Abstract Views 6
Downloads 4
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/70413
Author(s):
Dorko, Patrik
Tags:
rekonstrukce; železniční stanice; železniční zastávka; nástupiště; železniční svršek; železniční spodek; kolejové lože; bezstyková kolej; výhybky; odvodnění; trativod; reconstruction; railway station; railway stop; platform; railway superstructure; railway substructure; continuous welding rail; trackbed; swithes and crossing; drainage; drain
thesis / dissertation description
Předmětem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Letovice pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Práce se dále zabývá úpravou železničního svršku a spodku včetně systému odvodnění stanice. Součástí práce je také prověření možnosti vložení nove zastávky.