Bezkontaktní metody měření teploty v ekologickém inženýrství

Publication Year:
2010
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/7516
Author(s):
Vrána, Tomáš
Tags:
bezkontaktní měření teploty; pyrometr; non-contact temperature measuring; pyrometer
thesis / dissertation description
Cílem diplomové práce je objasnění problematiky bezkontaktního měření teploty a názorné porovnání měření kontaktním teploměrem a pyrometrem na laboratorním modelu.