Analýza šíření trhliny přes rozhraní dvou různých materiálů

Publication Year:
2007
Usage 9
Abstract Views 7
Downloads 2