Analýza šíření trhliny přes rozhraní dvou různých materiálů

Publication Year:
2007
Usage 168
Abstract Views 98
Downloads 70
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/7712
Author(s):
Bareš, Pavel