Analýza šíření trhliny přes rozhraní dvou různých materiálů

Publication Year:
2007
Usage 337
Abstract Views 198
Downloads 139