Analýza šíření trhliny přes rozhraní dvou různých materiálů

Publication Year:
2007
Usage 340
Abstract Views 200
Downloads 140