Koncepční popis návrhu pásového dopravníku

Publication Year:
2012
Usage 6
Downloads 3
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/7816
Author(s):
Vojtěch, Michael
Tags:
Pásový dopravník; dopravní pás; konstrukce; Belt conveyor; conveyor belt; construction
thesis / dissertation description
Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem pásového dopravníku. Obsahuje základní funkční výpočty pro návrh dopravníku, rozebírá jeho jednotlivé části, uvádí způsoby konstrukčního provedení pásového dopravníku a rešerši literatury, která se tímto tématem zabývá.